Buro

Buro Stedenbouw is een betrokken ontwerp- en adviesbureau op het gebied van stedenbouw, landschap en ruimtelijke ordening. Het buro is gevestigd in Olst en bestaat uit een team van stedenbouwkundigen, planologen en landschapontwerpers.

Vanuit onze brede kennis werken wij aan opgaven vanaf het eerste schetsontwerp tot aan een vastgesteld bestemmingsplan. In ons (ontwerp)proces maken wij een zorgvuldige afweging tussen de eigenheid van de plek, de beoogde ruimtelijke kwaliteit en eisen en wensen van onze opdrachtgever. Duurzaamheidsaspecten, de impact op het klimaat en participatie maken daar een wezenlijk onderdeel van uit.

Tezamen met de overige expertises binnen DAGnl zijn wij in staat om een grote verscheidenheid aan projecten van verschillende omvang en complexiteit efficiënt uit te voeren. Zowel in het ontwerpproces, de technische uitwerking als de uitvoering. Onze plannen zijn zo haalbaar, maakbaar en inspireren toekomstige bewoners en gebruikers. 

Buro Stedenbouw is lid van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen (BNSP).

dag in • dag uit geven wij uitstraling aan steden en dorpen

Advies nodig?

Heb je advies nodig of wil je specifieke informatie? Neem dan contact met ons op!

Contact