Stedenbouw & Ruimtelijke ordening

Buro Stedenbouw is een ontwerp- en adviesbureau op het gebied van stedenbouw en ruimtelijke ordening. Onze werkzaamheden bestaan uit het opstellen van een eerste schetsontwerp tot aan een juridisch waterdicht bestemmingsplan. Verschillende ruimtelijke opgaven, op verschillende schaalniveaus in opdracht van particulieren, bedrijven en overheden. Buro Stedenbouw vertaalt een concrete vraag naar een concreet ontwerp. Haalbaar en maakbaar.

Dag in, dag uit geven wij uitstraling aan steden en dorpen.