Wapenveld Noord, De Wetering

Opdracht:
Model- / Haalbaarheidsstudie
Opdrachtgever:
Prins Project
Expertises:
Stedenbouw, Ruimtelijke ordening
Omvang:
4,5 ha
Status:
Afgerond

Prins Project heeft Buro Stedenbouw gevraagd een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar de verkavelingsmogelijkheden van het gebied gelegen tussen de sportvelden en de bestaande woonwijk aan de noordzijde van Wapenveld. Voor de locatie zijn drie modellen opgesteld elk met een afwijkende stedenbouwkundige structuur. Gemene deler is aansluiten op de onderliggende woonwijk, voortzetting van het plan op naastgelegen perceel mogelijk maken tezamen met de ontsluitingsstructuur en de programmatische wens van circa 100 woningen.

Op basis van de modelstudie is een voorkeursmodel nader uitgewerkt tot een eerste schetsontwerp van het  stedenbouwkundig plan.