Lelystad, Flevokust Haven

Opdracht:
Stedenbouwkundig plan, Beeldkwaliteitsplan, Inrichtingsplan
Opdrachtgever:
Gemeente Lelystad
Expertises:
Stedenbouw, Ecologie en landschap, Civiele techniek, Bodem en milieu
Omvang:
230 ha
Status:
Lopend

Ten noorden van Lelystad wordt een bedrijventerrein van zo’n 160 hectare gerealiseerd. In opdracht van de gemeente Lelystad werkt Buro Stedenbouw in nauwe samenwerking met andere expertises binnen DAGnl het stedenbouwkundig plan, het beeldkwaliteitsplan en het inrichtingsplan uit. Het stedenbouwkundig plan omvat de opzet van het bedrijventerrein op hoofdlijnen. Het plan is gebaseerd op de contouren van de voormalige viskwekerijen in het plangebied. Het beeldkwaliteitsplan schept randvoorwaarden voor de architectuur van de bebouwing. Het garandeert een hoogwaardig aanzicht vanaf de openbare ruimte richting de bedrijven en stimuleert natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen. Het inrichtingsplan is een integraal document waarin de hoge ambities vertaald worden naar een uitvoerbaar plan. Het omvat de inrichting en materialisatie van de openbare ruimte en de uitwerking van alle natuurtypen. De buitenruimte krijgt een industriële, functionele uitstraling. Het inrichtingsplan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met ecologen en omvat een nauwkeurige uitwerking van alle nieuwe natuur in het plangebied.