Leusden, Asschatterweg 219

Opdracht:
Landschappelijk inpassingsplan, Bestemmingsplan
Opdrachtgever:
Stichting De Boom
Expertises:
Stedenbouw, Landschap
Omvang:
0,6 ha
Status:
Afgerond

Stichting De Boom heeft het voornemen om een schuurwoning met bijgebouw te realiseren naast een te handhaven langhuisboerderij. De oorspronkelijke boerderij is in 1941 in de Delftse Schoolstijl gebouwd. De achterliggende schuur is uit dezelfde bouwtijd. Tevens bevindt zich op het terrein een markante hooischuur. De boerderij heeft een markante ligging aan de Asschatterweg en vormt een beeldbepalend element. Het perceel heeft een agrarische bestemming met wijzigingsbevoegdheid. In het kader van de rood voor rood-regeling wordt overbodige bedrijfsbebouwing gesloopt en mag er een nieuw woonhuis gerealiseerd worden. Het nieuwe woonhuis kent een orthogonale opzet en vormt tezamen met de bestaande bebouwing een nieuw ensemble. In het ontwerp zijn bestaande zichtlijnen en landschappelijke karakteristieken meegenomen.