Angeren, Kampsestraat

Opdracht:
Stedenbouwkundig plan, Inrichtingsplan, Beeldkwaliteitsplan, Bestemmingsplan
Opdrachtgever:
CPO Op den Winkel
Expertises:
Stedenbouw, Ruimtelijke ordening
Omvang:
0,8 ha
Status:
Afgerond

Aan de dorpsrand van Angeren wordt een nieuw, kleinschalig woongebied ontwikkeld met negen levensloopbestendige woningen. De ligging op de overgang van het dorp naar het buitengebied en langs een van de invalswegen maakt de locatie uniek.

Voor het gebied is eerst een stedenbouwkundig plan opgesteld en vervolgens het inrichtings- en beeldkwaliteitsplan. Het stedenbouwkundig plan en inrichtingsplan gaan uit van een doelmatig ingericht terrein met een oriëntatie op de omliggende wegen en aan de achterzijde een parkeervoorziening. In het beeldkwaliteitsplan is de unieke ligging benadrukt in zowel de positie en geleding van de verschillende bouwvolumes als de architectonische uitstraling waar streekeigen kleuren en materialen zijn voorgeschreven.