Vinkel, Koksteeg

Opdracht:
Landschappelijk inpassingsplan, Beeldkwaliteitsplan en Bestemmingsplan
Opdrachtgever:
Van Niftrik vastgoedontwikkeling
Expertises:
Stedenbouw, Ruimtelijke ordening, Landschap
Status:
Afgerond

De locatie is gelegen aan een van de historische linten waaraan Vinkel is ontstaan. Op het voormalige agrarische bedrijf worden 12 woningen gerealiseerd. Deze woningen zijn geclusterd rondom een nieuw collectief erf waar de benodigde parkeerplaatsen en enkele markante bomen een plek hebben gekregen. De woningen hebben een beperkte, grotendeels verharde voortuin die aansluit op het erf. De randen van de locatie worden gevormd door een landschappelijke tuin met op de overgang naar het buitengebied een houtsingel en nieuwe watergang. De locatie is gelegen aan een van de historische linten waaraan Vinkel is ontstaan. Op het voormalige agrarische bedrijf worden 12 woningen gerealiseerd. Deze woningen zijn geclusterd rondom een nieuw collectief erf waar de benodigde parkeerplaatsen en enkele markante bomen een plek hebben gekregen. De woningen hebben een beperkte, grotendeels verharde voortuin die aansluit op het erf.